ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร Online  
กรมส่งเสริมการเกษตร
หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

อัตราแปลงหน่วยผลผลิตยางพารา ดังนี้
1. น้ำยางสด 3 กิโลกรัม เท่ากับ ยางแผ่นดิบ 1 กิโลกรัม
2. ยางก้อนถ้วย 2 กิโลกรัม เท่ากับ ยางแผ่นดิบ 1 กิโลกรัม
3. ยางแผ่นรมควัน 1 กิโลกรัม เท่ากับ ยางแผ่นดิบ 1.05 กิโลกรัม
ดาวน์โหลดเอกสาร
http://production.doae.go.th :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวนคน online : 0 คน